Algemene

voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.iwoodcareinterieur.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door IWOODCARE Interieur . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden en welke actie voorwaarden er gelden vanuit onze media kanalen.

Merk bescherming
IWOODCARE is geregistreerd handelsmerk en word continue bewaakt. Producten van IWOODCARE mogen niet nagemaakt worden en- of worden verhandeld. Wij zullen bij fraude, schending van merkrecht en andere merk gevoelige zaken direct stappen ondernemen. Bij twijfel, kunt u contact met ons opnemen.

Intellectueel eigendom:
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IWOODCARE Interieur is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij IWOODCARE Interieur.

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met IWOODCARE Interieur te mogen claimen of te veronderstellen.

IWOODCARE Interieur streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. IWOODCARE Interieur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Garantie:
Op alle producten die u bij IWOODCARE Interieur koopt, geldt de garantietermijn van een jaar. Mochten er problemen voor doen net buiten de garantieperiode zullen we altijd kijken of we dit kosteloos of tegen een kleine vergoeding op kunnen lossen.

Het recht op vervanging of creditering is van toepassing indien de klacht aan het product niet te herstellen is. Dit is voorbehouden ter beoordeling van IWOODCARE Interieur.

Afwijkingen, zoals slijtage, beschadigingen, verkleuring, onvoldoende/verkeerd onderhoud of reparaties uitgevoerd door derde partij, kunnen het recht op garantie, vervanging of schadevergoeding beperken of uitsluiten.

Waardeplank / Waardecheque Voorwaarden:
Producten die u met een actie kunt winnen, gaan weg zoals ze op onze media kanalen worden weergegeven. Kleuren en vormgeving kunnen visueel afwijken van de realiteit. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het gewonnen product dient opgehaald te worden aan de George Breitnerstraat 4 te Almelo. Wenst u een ophaal en bezorg service, dan kunt u per mail contact met ons opnemen over de mogelijkheden en kosten.

De waardeplank / waardecheque kunt u gebruiken om uw houten meubel(s) bij ons te laten opknappen, doormiddel van schuren en/of lakken, beitsten en/of oliën en voor het aanschaffen van houten meubel(s). Bij een waardeplank / waardecheque van € 250,00,- dient het te betalen bedrag minimaal € 500,00,- te zijn en bij een waardeplank / waardecheque van € 500,00,- dient het te betalen bedrag minimaal € 1000,00,- te zijn. Ook is een combinatie mogelijk tussen het opknappen en het aankopen van een houten meubel. Bij inlevering van de waardeplank / waardecheque dient de volledige waarde besteed te worden,(bijbetaling mogelijk). Bij het opknappen dient u het houten meubel te brengen en later op te halen aan de George Breitnerstraat 4 te Almelo. Wenst u een ophaal en bezorg service, dan kunt u per mail contact met ons opnemen over de mogelijkheden en kosten. Per mail wordt u op de hoogte gebracht wanneer het product weer voor u klaar ligt.

Cadeaucheque
Onze cadeaucheques zijn in volledige waarde te besteden op alle houten maatwerk meubels. Ook te besteden voor het opknappen van uw houten meubels. De bezorgkosten worden verrekend in deze cadeaucheque. Heeft u een cadeaucheque t.w.v. € 20,00,- en kost het meubel € 220,00,- inclusief bezorgen, dan staat er voor u een resterend bedrag open van € 200,00 ,- die dan nog betaald dient te worden. Indien er onduidelijkheden zijn betreft onze cadeaucheque dan kunt u contact met ons opnemen.

Wijzigingen:
Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.iwoodcareinterieur.nl op deze pagina.